Index op:
Titel
Auteur
ISBN
Uitgever
Onderwerp
Serie
Rubriek
Regelmatig een
gratis nieuwsbrief over Nieuwe Bijbelvertaling ontvangen?
Vul uw emailadres in

Voeg zelf
uitgaven toe
snel bestellen

Video
DVD
Jeugd boeken
Romans
Levensstijl
Gedichten
Biografie
Muziek
Software
Duitse boeken
Engelse boeken
Franse boeken
Missie
Leverings-
voorwaarden
Disclaimer
© 1997-2008
Stapel.org
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Nederland
Fax 078 6221149

info@stapel.org


Creatie:
26 juni 2008


Links:

De NBV op internet
Speelbijbel
Jezus in beeld
Jesus of Nazareth
De Naardense Bijbel
Kinderboekenweek
Belasting Almanak
Belastingaangifte
Belastingsoftware
Medema
Jongbloed
Kok
XLife Media
Alles wordt nieuw
Christelijke Roman
Nieuwe Bijbelvertaling
Opwekking 2007
Opwekkingsliederen
Dubbelborgh huren
Flexibel huren Dordrecht
Bedrijvencentrum Dordrecht
Online werken
Internet boekhouden
Kinderboeken
Rikkert Zuiderveld
Elly Zuiderveld
Elly en Rikkert Zuiderveld - Nieman
Belastingaangifte 2007
Accountant Dordrecht
Belastingadviseur Dordrecht
Accountantskantoor Dordrecht
Publieksprijs christelijk boek
Stichting Plek
Tweedehands boeken
Zaakwaarnemer
Janne IJmker
Bijbelgids
Zaakwaarnemers
Christelijke boeken
Gedichten

Home
Stapel.org, een baken voor boeken

Nieuwe Bijbelvertaling Toplijst
1. Nieuwe Bijbelvertaling, Paralleleditie

Nieuwe Bijbelvertaling, Paralleleditie

2. Nieuwe Bijbelvertaling, goedkoopste uitvoering.

Nieuwe Bijbelvertaling, Algemene Editie

3. Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk uitvoering.

Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk Editie

4. Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling!]

Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling!]


5. Nieuwe Bijbelvertaling, goedkoopste uitvoering met deuterocanonieke boeken.

Nieuwe Bijbelvertaling, Paralleleditie

6. Nieuwe Bijbelvertaling, voor een lessenaar (kanselbijbel).

Nieuwe Bijbelvertaling, kanselbijbel

7. Nieuwe Bijbelvertaling, literaire editie.

Nieuwe Bijbelvertaling, literaire editie

8. Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk uitvoering met deuterocanonieke boeken.

Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk Editie

9. Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk uitvoering.

Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk Editie

10. Nieuwe Bijbelvertaling, kerkbijbel met deuterocanonieke boeken

Nieuwe Bijbelvertaling, kerkbijbel met deuterocanonieke boeken

11. Nieuwe Bijbelvertaling, kerkbijbel/huisbijbel

Nieuwe Bijbelvertaling, kerkbijbel/huisbijbel

12. Nieuwe Bijbelvertaling, huisbijbel

Nieuwe Bijbelvertaling, huisbijbel

13. Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel

Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel

14. Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel

Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel

15. Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel met deuterocanonieke boeken

Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel met met deuterocanonieke boeken

16. Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel met deuterocanonieke boeken

Nieuwe Bijbelvertaling, huwelijksbijbel met met deuterocanonieke boeken

17. Nieuwe Bijbelvertaling CD ROM

De Nieuwe Bijbelvertaling op cd-rom

18. Nieuwe Bijbelvertaling, Complete katholieke editie met inleidingen

Nieuwe Bijbelvertaling, Complete katholieke editie met inleidingen

19. Nieuwe Bijbelvertaling, Gouden Reeks, driedelig in cassette

Nieuwe Bijbelvertaling, Gouden Reeks, driedelig in cassette

20. Mijn Wereld Bijbel - Schooleditie.

Mijn Wereld Bijbel - Schooleditie

21. Nieuwe Bijbelvertaling, voor een lessenaar (kanselbijbel luxe editie).

Nieuwe Bijbelvertaling, kanselbijbel luxe editie

22. Columns over De Nieuwe Bijbelvertaling

Columns over De Nieuwe Bijbelvertaling

23. Er is een Kindeke...

Er is een Kindeke...

24. Mijn lief

Mijn lief

25. Tehiliem

Tehiliem

26. Dagboek 2005

Dagboek 2005

Stapel.org; Site voor de betere boeken
Jeugd Romans Nieuwe Bijbelvertaling Gedichten Biografie Muziek Video Software


Bijbel wint NS Publieksprijs (ANP 3 nov. '05)

AMSTERDAM - De Nieuwe Bijbelvertaling heeft met een verpletterende meerderheid aan stemmen de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek 2005 gewonnen. Gods Woord is daarmee Boek van het Jaar 2005. De Bijbel was niet eens genomineerd.

Maar liefst 92.075 mensen brachten een stem in de verkiezing van het Boek van het Jaar, bijna 72 procent koos de Bijbel. Het aantal stemmers was opvallend veel hoger dan vorig jaar: toen stemden 40.604 mensen. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt door de Stichting CPNB, initiatiefnemer van de prijs.

Op woensdag 27 oktober 2004 is in Rotterdam in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gepresenteerd (29 oktober in Antwerpen). De presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling is voor de vertalers een afsluiting van een intensieve periode waarin verschillende teams de bijbelboeken vertaald hebben in goed hedendaags Nederlands. Het vertaalproject NBV is gestart met de bedoeling om voor de toekomende tijd een actuele en betrouwbare bijbelvertaling beschikbaar te hebben.

De Nieuwe Bijbelvertaling is in verschillende edities uitgebracht. Je kunt de diverse edities nu allemaal bestellen!

Een verdere beschrijving van de Nieuwe Bijbelvertaling is onderaan deze pagina te vinden. Wil je automatisch op de hoogte blijven van de Nieuwe Bijbelvertaling? Vul dan links je emailadres in voor de gratis nieuwsbrief.

Boekhandel Stapel.org, 5 mei 2007

(Direct naar Nieuwe Bijbelvertaling bestellen)Index:
- Inleiding
- De Nieuwe Bijbelvertaling: waarom, wat en hoe
- Wordt de NBV de nieuwe kerkbijbel?
- Bestelformulier
- Nieuwe Bijbelvertaling - Algemene Editie (Goedkoopste editie)
- Nieuwe Bijbelvertaling - Algemene Editie (met deuterocanonieke boeken)
- Mijn Wereld Bijbel - Schooleditie
- Nieuwe Bijbelvertaling - Literaire editie (1 koloms)
- Nieuwe Bijbelvertaling - Paralleleditie (met Statenvertaling)
- Nieuwe Bijbelvertaling - voor een lessenaar (kanselbijbel)
- Nieuwe Bijbelvertaling - voor een lessenaar (luxe kanselbijbel)
- Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk met deutercanonieke boeken (kleinste formaat)
- Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk zonder inleidingen (kleinste formaat)
- Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk met inleidingen (kleinste formaat)
- Nieuwe Bijbelvertaling - Kerkbijbel met deuterocanonieke boeken
- Nieuwe Bijbelvertaling - Kerkbijbel zonder deuterocanonieke boeken
- Nieuwe Bijbelvertaling - Huisbijbel (groter lettertype)
- Nieuwe Bijbelvertaling - huwelijksbijbel
- Nieuwe Bijbelvertaling - huwelijksbijbel
- Nieuwe Bijbelvertaling - huwelijksbijbel met deuterocanonieke boeken
- Nieuwe Bijbelvertaling - huwelijksbijbel met deuterocanonieke boeken
- Nieuwe Bijbelvertaling CD ROM
- Nieuwe Bijbelvertaling, complete katholieke editie
- Nieuwe Bijbelvertaling, Gouden Reeks, driedelig in cassette
- Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling!]
- Columns over De Nieuwe Bijbelvertaling
- Mijn lief
- Tehiliem
- Dagboek 2005
- Direct naar bestellen

De Nieuwe Bijbelvertaling: waarom, wat en hoe

Het waarom van De Nieuwe Bijbelvertaling
In de afgelopen jaren ontstond er bij verschillende kerken behoefte aan een nieuwe bijbelvertaling. Daarmee werd bedoeld een vertaling die 'van deze tijd' is, van de 21-ste eeuw. Zo'n vertaling doet recht aan de veranderingen in de Nederlandse taal, aan veranderingen in de visie op vertalen en aan veranderingen in kennis van de Bijbel en de bijbelse context.

De concrete vraag naar een nieuwe bijbelvertaling werd gesteld tijdens de Alverna-conferentie in 1989, die door de Raad van Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) belegd was. In deze Raad zijn verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigd:
Algemene Doopsgezinde Soci�teit
Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland
Evangelische Broedergemeenten
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Gereformeerde Kerken in Nederland
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Landelijke Vergadering van Nederlands Gereformeerde Kerken (waarnemer) Leger des Heils
Nederlandse Hervormde Kerk
Oud-Katholieke Kerk
Remonstrantse Broederschap
Rooms-Katholieke Kerk
Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Maar er bleek zelfs een breder draagvlak: niet alleen protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk achtten een gemeenschappelijke nieuwe bijbelvertaling van groot belang, ook de joodse gemeenschap had belangstelling voor een nieuwe vertaling van de Tenach. Uiteindelijk zijn zo'n 22 kerken en geloofsgemeenschappen betrokken bij het vertaalproject, dat als werktitel Nieuwe Bijbelvertaling meekreeg (kortweg: NBV).
Het vertaalproject is dus vanaf het begin bedoeld om te komen tot een kerkbijbel; het is een gemeenschappelijk opgezette, interconfessionele vertaling.

In de meeste West-Europese landen is er al een gemeenschappelijke bijbelvertaling; in Nederland zijn alleen de Groot Nieuws Bijbel en de Friese Bijbel interconfessioneel van opzet. De eerste is een vertaling in de omgangstaal; de laatste heeft een beperkt lezerspubliek.

De Nieuwe Bijbelvertaling komt er dus omdat een groot aantal kerken daarom gevraagd heeft. In protestantse kringen zijn er nog pogingen gedaan om de veelgebruikte NBG-vertaling uit 1951 te herzien. Met dit werk is al snel na de publicatie in 1951 begonnen om het na enkele jaren weer te be�indigen. Een geheel nieuwe vertaling leek een beter alternatief te zijn.

De Nieuwe Bijbelvertaling kun je omschrijven als een vertaling die (ook) bedoeld is voor 'jonge en oude' bijbelgebruikers: mensen die beginnen met het lezen van de Bijbel (omdat ze nog jong zijn of omdat ze de Bijbel net hebben leren kennen) en mensen die al vertrouwd zijn met de Bijbel (omdat ze er vaak in gelezen hebben of hem al heel lang kennen).

De Nieuwe Bijbelvertaling: een interconfessionele vertaling
We noemen De Nieuwe Bijbelvertaling een interconfessionele vertaling. 'Interconfessioneel' betekent 'tussen geloofsovertuigingen' (inter = tussen; confessie = geloofsovertuiging). De Nieuwe Bijbelvertaling is door en voor mensen met een verschillende geloofsachtergrond gemaakt. Het interconfessionele komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de keuze voor de medewerkers (vertalers, meelezers, etc.): er waren medewerkers en lezers met een joodse, rooms-katholieke en protestantse achtergrond �n uit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken.
De Nieuwe Bijbelvertaling is ook het resultaat van samenwerking tussen mensen met heel verschillende deskundigheden:
bijbelwetenschappers, taalwetenschappers, vertaalwetenschappers en neerlandici. Samen hebben ze een theologische verantwoorde vertaling gemaakt met een ongekende literaire kracht. Zo is De Nieuwe Bijbelvertaling een vertaling met een eigen karakter geworden.

Bestemd voor 'het hele Nederlandse taalgebied'
De Nieuwe Bijbelvertaling is bestemd voor de gebieden waar Nederlands gesproken wordt: Nederland en Vlaanderen. Maar we sluiten niet uit dat andere regio's waar Nederlands gesproken wordt ook interesse zullen hebben voor deze vertaling, bijvoorbeeld Suriname, Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika.

(Terug naar de index)

Wordt de NBV de nieuwe kerkbijbel?

Voor:
- Gebruik van dezelfde standaardvertaling is goed voor de communicatie tussen christenen onderling en het memoriseren van bijbelteksten. Kerkelijk isolement wat Bijbelvertaling betreft vraagt om zwaarwegende redenen.
- Een afwijzing van de NBV voor gebruik in de kerkdienst zal door veel kerkleden niet begrepen worden. De leesbaarheid van de NBV is beter dan de NBG-vertaling uit 1951.

Tegen:
- door de doeltaalgerichtheid biedt de NBV een tekst met een hoog parafrase-gehalte. In veel gevallen is die parafrase op zichzelf verantwoord. Echter, stellen we aan een kerkbijbel niet voor alles de eis dat hij ons de tekst van de bijbel biedt en niet de uitleg van die tekst?
- van de kansel zullen we (nog) vaker gaan horen: in de grondtaal staat er eigenlijk... Daarmee verwijzen predikanten het gehoor impliciet naar een meer brontekstgerichte vertaling.

Is er een alternatief?
- Het Nederlands van de NBG-vertaling van 1951 is dusdanig verouderd en er is in deze vertaling zo weinig rekening gehouden met de voorleesbaarheid, dat het kerkelijk gebruik van deze vertaling voor de meeste gemeenten op langere termijn geen optie lijkt.
- Een moderne vertaling die brontekstgericht is en als kerkbijbel gebruikt kan worden, is niet voorhanden.

(Terug naar de index)

Bestelformulier: De Nieuwe Bijbelvertaling bestellen

ISBN TitelAuteurPrijs €  Aantal
9058293629Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling!]Lam, H.J.12,50
9061268990Columns over De Nieuwe BijbelvertalingBuitenwerf, Rieuwerd12,95
9053567062Er is een Kindeke...Noorda, Sijbolt19,90
9061268907Mijn liefTov, L. en Vries, ds S.15,95
9061268508TehiliemTov, L.29,50
9061267978Dagboek 2005Diversen9,50Geen herdruk
9061268656Mijn Wereld Bijbel - SchooleditieDiversen32,50
9061268613Nieuwe Bijbelvertaling - Goedkoopste EditieDiversen29,50
9061268591Nieuwe Bijbelvertaling - Algemene Editie met deuterocanonieke boekenDiversen33,50
9090180168Nieuwe Bijbelvertaling - Literaire editie met tekst in 1 kolomDiversen39,50
9065392483Nieuwe Bijbelvertaling - Paralleleditie met StatenvertalingDiversen59,50
9065392491Nieuwe Bijbelvertaling - Kanselbijbel voor een lessenaarDiversen350,00
9065392564Nieuwe Bijbelvertaling - Luxe kanselbijbel voor lessenaarDiversen495,00
9065392599Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk zonder inleidingenDiversen42,50
9065392602Nieuwe Bijbelvertaling - dundruk met deutorcanonieke boekenDiversen49,50
9065392440Nieuwe Bijbelvertaling - Kleine dundruk uitgaveDiversen39,50Geen herdruk
9065392629Nieuwe Bijbelvertaling - Kerkbijbel met groter lettertype en deut. boekenDiversen47,50
9065392610Nieuwe Bijbelvertaling - Kerkbijbel met groter lettertypeDiversen42,50
9065392475Nieuwe Bijbelvertaling - Huisbijbel met groter lettertypeDiversen42,50Geen herdruk
9065392637Nieuwe Bijbelvertaling - HuwelijksbijbelDiversen45,00
9065392459Nieuwe Bijbelvertaling - HuwelijksbijbelDiversen45,00
9065392645Nieuwe Bijbelvertaling - Huwelijksbijbel met met deuterocanonieke boekenDiversen49,00
9065392467Nieuwe Bijbelvertaling - Huwelijksbijbel met met deuterocanonieke boekenDiversen49,00
9057190745Nieuwe Bijbelvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling CD-ROMDiversen34,95
9061738490Nieuwe Bijbelvertaling - complete katholieke editieDiversen37,50
9025302041Nieuwe Bijbelvertaling - Gouden Reeks, driedelige uitgave in cassetteDiversen89,95
Meer uitgavenvolgen binnenkort   
Bestelformulier 
Klik hier voor meer informatie of om dit artikel te bestellen.


(Terug naar de index)