Index op:
Titel
Auteur
ISBN
Uitgever
Onderwerp
Serie
Rubriek
Maandelijks een
gratis nieuwsbrief?
Vul uw emailadres in

Voeg zelf
uitgaven toe
Snel bestellen

Duitse boeken
Engelse boeken
Franse boeken
Missie
Leverings-
voorwaarden
Disclaimer
© 1997-2008
Stapel.org
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Nederland
Fax 078 6221149
info@stapel.org

Laatste wijziging:
26 juni 2008

Home
Stapel.org, een baken voor boeken

De Bijbel voor jullie; J.H. Mulder-van Haeringen
De Bijbel voor jullie


Auteur: J.H. Mulder-van Haeringen
Illustraties: Thomas van Oostrum
Uitgeverij: Stichting Medema, Vaassen
1e druk 2002, Gebonden
560 pag. / 1315 gram / 25 cm
ISBN 9063533888
NUGI 214 / NUR 224 - religie en kinderbijbels <12 jaar.

Prijs: € 34,95

De Bijbel voor jullie

'De Bijbel voor Jullie' is een nauwkeurige navertelling van bekende en onbekende bijbelse geschiedenissen. Een groot deel van de Bijbel wordt behandeld. Maar niet in precies dezelfde volgorde als de Bijbel. En ook in eenvoudiger taal.
De levensverhalen van veel bekende personen uit de Bijbel worden beschreven vanuit een bepaalde gezichtshoek: het maken van keuzes. Kiezen ze vóór of tegen God? En wat zijn de gevolgen van hun keuze?
Er zijn diepe sporen getrokken door de wereldgeschiedenis vanwege de keuze van één mens. Ook wij moeten telkens kiezen, in kleine dingen en grote dingen.
De levensverhalen van mensen in de Bijbel zijn voorbeelden voor ons. Dit staat in Romeinen vijftien, vers 4. Soms doe je het fout. Dit is met de uit de Bijbel besproken personen net zo. Gelukkig hebben wij, net als zij, een machtige God. Hij wil ons altijd leiden en helpen bij het maken van onze keuze. De God van Adam en Noach, van Abraham, Izak en Jakob, van David en Salomo, van Daniël en Esther, van Petrus en Johannes, van Lucas en Paulus, is ook onze God. Hij is de Schepper van de hemel en de aarde en blijft dat tot in eeuwigheid.

In 'De Bijbel voor Jullie' worden levensgeschiedenissen van negenentwintig personen van het Oude Testament in tijdsvolgorde behandeld. Het begint bij Adam en Eva en eindigt in dit boek bij Nehemia. Dit is dan in de tijdslijn het einde van het Oude Testament. Soms raken de levens van mensen in de Bijbel elkaar. Denk maar aan Saul en David. In deze gevallen staan beide personen in het middelpunt, maar in het ene verhaal wordt Saul beschreven als de figuur om wie alles draait en in het andere is het David.
Het Nieuwe Testament zit anders in elkaar. In ieder verhaal staat Jezus, Gods Zoon, centraal: alles gaat om Hem. De eenenzestig personen die hier beschreven worden, staan allemaal in verbinding met de Here Jezus. Deze mensen hebben - de één vroeg, de ander laat - allemaal een keuze gemaakt ten opzichte van de Here Jezus. Vóór of tegen Hem. De gevolgen blijken in het verhaal.>

De illustraties zijn gemaakt door Thomas van Oostrum. Hij heeft de gave om op een originele en boeiende manier het bijbelverhaal beeldend voor te stellen. Zijn illustraties geven je het gevoel dat je er zelf bij betrokken bent.

'De Bijbel voor jullie' is een vervolg op 'De Bijbel voor Jou' en is geschikt voor kinderen in de leeftijd vanaf ca. 9 jaar. Beide boeken zijn ook uitermate geschikte hulpmiddelen in het basisonderwijs, in zondagsschoolwerk, kindernevendiensten, kinderclubs en tienerwerk.

Ouders kunnen 'De Bijbel voor Jullie' aan hun kinderen voorlezen; kinderen kunnen dit boek zelf lezen. Opnieuw of voor de eerste keer ontdekken we dan hoe geweldig God is. De keuze voor H�m is de enige goede keus.

De tekst werd geschreven door J.H. Mulder-van Haeringen. Van haar hand verscheen eerder De Bijbel voor Jou. Zij vertelt de geschiedenissen uit de Bijbel met haar eigen woorden en blijft daarbij heel dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst. Op een unieke manier worden bekende en ook veel onbekende geschiedenissen naverteld.Bestelformulier:
Klik hier voor meer informatie of om dit artikel te bestellen.