Index op:
Titel
Auteur
ISBN
Uitgever
Serie
Onderwerp
Rubriek
Regelmatig een
gratis nieuwsbrief?
Vul uw emailadres in

Voeg zelf
uitgaven toe
Snel bestellen

Video
DVD
Jeugd boeken
Romans
Levensstijl
Gedichten
Biografie
Muziek
Software
Duitse boeken
Engelse boeken
Franse boeken
Missie
Leverings-
voorwaarden
Disclaimer
© 1997-2008
Stapel.org
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Nederland
Fax 078 6221149

info@stapel.org

Laatste wijziging:
26 juni 2008


 
Links:
Huren Dordrecht

Boekhandel

AccountantskantoorJohannes Multimedia
DVD bestellen
Nieuwe Bijbelvertaling
Nieuwe Bijbel Vertaling
Opwekking 28
Home
Stapel.org, een baken voor boeken

Nieuwe Bijbelvertaling - Mijn wereld Bijbel;Andere uitgaven: Paralleleditie Nieuwe Bijbelvertaling;
Nieuwe Bijbelvertaling - Mijn wereld Bijbel

Auteur:
Uitgever: NBG/Kwintessens NZV Uitgevers
Ingenaaid, 12 x 18 cm
1.900 pagina�s
1e druk mei 2005
Trefwoord: Nieuwe Bijbelvertaling, Mijn wereld Bijbel
NUR-code: 701
ISBN 9061268656

Prijs: € 32,50 (op voorraad, snel leverbaar)

Omschrijving van de "Mijn wereld Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling":
Dit is een NBV-bijbel verschenen speciaal voor jongeren van de middelbare school en voor jongeren die de basisschool verlaten. De editie, die als titel �Mijn wereld Bijbel� kreeg, geeft naast bijbeltekst ook culturele informatie en achtergronden bij de drie godsdiensten die verhalen uit de bijbel in de eigen traditie hebben opgenomen. en.

De educatieve uitgeverij Kwintessens NZV Uitgevers en uitgeverij NBG richten zich met deze uitgave van �Mijn wereld Bijbel' op de doelgroep van 12 tot en met 14 jaar. De initiatiefnemers hopen dat de interreligieuze editie onder meer via afscheidscadeaus op scholen en in kerken zijn weg vindt naar de jeugd toe.

Centraal in Mijn wereld Bijbel staat de bijbeltekst van De Nieuwe Bijbelvertaling. In speciale katernen geeft Mijn wereld Bijbel achtergronden bij de cultuur waarin de bijbel is geschreven en handige zoektips. De uitgave laat zien hoe de bijbel een rol speelt tot vandaag de dag toe, bij allerlei uitingen in de westerse cultuur. Denk bijvoorbeeld aan een register van bijbelse figuren of de thematische leeswijzer met verwijzingen naar bijbelverhalen over herkenbare persoonlijke en maatschappelijke thema�s zoals verdriet, geluk en leiderschap. De uitgave noemt daarbij allerlei voorbeelden; van Rembrandt tot de Matth�us Passion en van de filmcyclus �In de ban van de ring� tot de populaire thriller �Da Vinci Code�.

Mijn wereld Bijbel laat verder zien hoe de drie monothe�stische godsdiensten zich verhouden ten opzichte van elkaar. "De drie godsdiensten kennen wezenlijke verschillen", stelt de uitgave, maar religieuze elementen komen op een eigen wijze in de verschillende godsdiensten voor, zoals �feesten�, �rustdag�, �gebedshuis� en ook bijbelse personen, zoals Abraham.

Er is niet ��n juiste manier van bijbellezen, aldus de schrijvers van de achtergrondinformatie. "Je kunt daar je eigen weg in zoeken, vanuit jouw verhaal en jouw vragen. Als je de teksten gaat lezen en er met anderen over praat, ontdek je wat ze voor jou betekenen in jouw wereld."

De inleiding eindigt met een wens. "Wij hopen dat je door het lezen van deze bijbel God mag ontmoeten, en je door hem gezien mag weten op je levensweg."

Deze uitgave in De Nieuwe Bijbelvertaling is gedrukt in twee kleuren en bevat inleidingen op de canonieke bijbelboeken.

De kleurenkaternen (zowel voorin als achterin 12 pagina�s) heeft als inhoud: personalia, tijdslijn bijbel (jodendom, christendom, islam), globale informatie over de drie godsdiensten (culturele achtergrond, personen, feesten), cultuurdocument, geloofsdocument, bijbelse tijd, register op levensonderwerpen en levenssituaties, bijbel in film, muziek en kunst, spreekwoorden en een top 10 van gebeurtenissen.Bestelformulier "Nieuwe Bijbelvertaling - Mijn wereld Bijbel":
Klik hier voor meer informatie of om dit artikel te bestellen.
Bent u op zoek naar andere boeken? Bij Stapel.org bent u op het juiste adres!
Uw boeken en Multi-Media bestelt u bij: Verzendboekhandel Stapel.org