Index op:
Titel
Auteur
ISBN
Uitgever
Serie
Onderwerp
Rubriek
Regelmatig een
gratis nieuwsbrief ontvangen?
Vul uw emailadres in

Voeg zelf
uitgaven toe
Snel bestellen

Video
DVD
Jeugd boeken
Romans
Levensstijl
Gedichten
Biografie
Muziek
Software
Duitse boeken
Engelse boeken
Franse boeken
Missie
Leverings-
voorwaarden
Disclaimer
© 1997-2008
Stapel.org
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Nederland
Fax 078 6221149
info@stapel.org

Laatste wijziging:
26 juni 2008


Links:
Huren Dordrecht

Boekhandel

AccountantskantoorJohannes Multimedia
DVD bestellen
NBV
Home
Stapel.org, een baken voor boeken

Tekst voor Tekst, Dr.ir. J. van der Graaf
Tekst voor Tekst
De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht

Auteur: Dr.ir. J. van der Graaf, B. van Oeveren, J. Vlaardingerbroek, A. Noordegraaf, J.P. Versteeg.
Uitgeverij: Boekencentrum
Bijbelverklaring
1e druk 1987, 5e druk 2002
1027 pagina�s / 25 cm
NUR: 702
ISBN 9023902378

Prijs: € 65,00

Beschrijving "Tekst voor Tekst":
'Tekst voor tekst' richt zich in de eerste plaats op het gebruik in de gemeente en thuis. Ze vereist geen theologische kennis, maar fungeert als een belangrijke brom van bijbelkennis.

Deze hedendaagse, beknopte verklaring biedt een heldere uitleg van alle bijbelboeken en is daarmee al jaren voor velen een onmisbare hulp bij het bijbellezen. Ieder bijbelhoofdstuk wordt min of meer vers voor vers doorgenomen en uitgelegd. Daarnaast is elk bijbelboek voorzien van een inleiding waarin onder andere aandacht wordt gegeven aan de auteur, de onstaanstijd, de thema's en de betekenis van het betreffende bijbelboek. De toon van deze beknopte verklaring is die van eerbied voor het Woord van God en verwondering om de kracht van dit woord.

Aan Tekst voor Tekst werkten 33 theologen uit verschillende kerken mee. De redactie was in handen van: Dr.ir. J. van der Graaf, tot 2000 algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, dr. A. Noordegraaf, tot 1998 docent Praktische theologie aan de Universiteit van Utrecht, dr. B. van Oeveren, emerituspredikant in de Gereformeerde Kerken, prof.dr. J.P. Versteeg (�), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Apeldoorn en dr. J. Vlaardingerbroek, emerituspredikant in de Gereformeerde Kerken.

Bestelformulier "Tekst voor Tekst": 
Klik hier voor meer informatie of om dit artikel te bestellen.
Bent u op zoek naar andere boeken? Bij Stapel.org bent u op het juiste adres!
Uw boeken en Multi-Media bestelt u bij: Stapel.org, Multi-Media Verzendboekhandel